Privat Personer

Privat Personer

Jag har arbetat under en längre tid som Psykolog (www.psykologiguiden.se) och psykoterapeut (www.sfft.se). Har erfarenhet av att samtal/behandling för den enskilde oftast hjälper till en känslomässig lättnad och ett bättre psykiskt välbefinnande.

Jag arbetar utifrån psykologiska beprövade teorier och metoder. Fokus ligger på är här och nu, samt självkännedom och personlig utveckling. I samtalen fokuserer jag även på behjälpliga strategier att användas av i vardagen.

Jag har en längre tids erfarenhet att arbeta med KBT metoder, affektfokuserade och systemiska/familjeinriktade metoder. Min vidareutbildning har en s.k familjeinriktning vilket innebär att jag i det terapeutiska arbetet även fokuserar på individens sammanhang i familj, vänner och arbetsliv.

Genom behandling/ samtal med mig som Psykolog kan du:

  • Få hjälp när livet inte känns bra.
  • Få kunskap att lära sig balansera arbete, familj och fritid för att orka med på ett sätt som ger tillfredställelse och en känsla av livskvalité.
  • Bygga självkänsla, när känslan av att inte räcka till eller duga kan hindra dig från att leva fullt ut.
  • När man känner att man har mer att ge men upplever att man inte kommer vidare.
  • Få hjälp med känslor och tankar i krissituationer.