OM MIG

Din Psykolog & Psykoterapeut I Skellefteå

Känner du att du behöver hjälp att komma vidare och söker en psykolog är du mycket välkommen att kontakta mig, Kerstin Ollinen.

Samtal med en professionell person kan vara till stor hjälp i ett skede av livet när man upplever obalans vare sig det är på arbetet eller i den privata livssituationen.
Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagen, vilket ger skydd och en trygghet för de personer som söker mig.

Jag är verksam inom Västerbotten och Norrbotten. Mottagningen finns i centrala Skellefteå.

Och vem är då jag? Jo, jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut vilket innebär att jag gått en 5-årig universitetsutbildning inom psykologi och därefter en 3-årig vidare utbildning inom psykoterapi.
Som legitimerad psykoterapeut har jag en fördjupad kunskap i psykoterapi/behandlande samtal.

Jag har varit yrkesverksam som psykolog inom Landstinget i drygt 30 år och utifrån detta fått en gedigen yrkeserfarenhet inom olika verksamheter.
Jag har i mitt arbete mött både vuxna, ungdomar och barn med olika problem ställningar, i enskilda samtal eller tillsammans med sina familjer eller vuxna som par.
Min breda erfarenhet blir till en resurs i samspelet mellan klient och mig.

Under de senaste fem åren har jag erbjudit och arbetat med privata tjänster inom psykologi och psykoterapi både till privatpersoner och på uppdrag av olika företag i Skellefteå.
Uppdragen inom arbetslivet har varit stöd/handledning till chefer, samt behandling och stöd till personal utifrån olika problemställningar. Mina uppdragsgivare har varit Försäkringsbolag, företag i Skellefteå och nationella företag med avdelningar i Skellefteå och Företagshälsovård. Jag har avtal med Skellefteå Kommun och Landstinget. Till privatpersoner har jag arbetat med olika livsproblem, kriser och personlig utveckling.