Företag

Företag

Alla företag/organisationer är uppbyggda av personer. Att ha god kunskap om människors psykologiska fungerande ökar möjligheter till bättre fungerande organisationer

God företagshälsovård är en grund för personalens psykiska hälsa och företagets utveckling

Jag har en längre erfarenhet med företagshälsovård och erbjuder dessa tjänster som konsulterande/stödjande alternativt behandlande samtal till chefer eller personal. Samtalen sker enskilt eller tillsammans med chef/beställare.

Förebyggande företagshälsovård med enskilda samtal eller i grupp för att hantera stress och i förlängningen undvika sjukskrivningar. Föreläsningar och gruppträffar för att öka kunskap omkring det psykiska fungerandet och lära sig hantera stress.

Därtill utveckla personalen till att se möjligheter i det som upplevs hindra eller att lära sig kommunikation som gynnar samarbete och effektivitet.