Adoption

Adoption

I adoptionsprocessen frågar en del länder efter ett psykologutlåtande.

Ett utlåtande av blivande föräldrars psykiska hälsa

Genomförandet grundar sig på enskilda och gemensamma intervjuer, samt de testningar som det enskilda landet frågar efter. Utifrån detta skrivs ett utlåtande.

Jag har en längre tids erfarenhet av att genomföra denna tjänst. Uppdraget har genomförts på förfrågan av familjerna. De anlitade adoptionsorganisationen har via familjerna förmedlat att intygen har varit av god kvalite.